Siêu thị Co.op Mart Xtra Linh Trung - Thủ Đức
Công trình Siêu thị Co.op Mart Xtra Linh Trung, Thủ Đức
Quy mô Trung Tâm Thương Mại
Địa điểm P. Linh Trung, Q. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
Thực hiện Cung cấp và lắp đặt thiết bị tháp giải nhiệt
Năm 2012

Công trình khác